ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 800 บาท

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติง