ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 800 บาท

 

ประกาศรับสมัคร เทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ 20 28 ก