ประกาศศูนย์ทารกแรกเกิด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.สาธารณสุข