ประกาศศูนย์ทารกแรกเกิด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศ ศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 800 บาท

 

ประกาศศูนย์ทารกแรกเกิดรับสมัครลูกจ้างชั