ประกาศศูนย์ผ่าตัดวันเดียวกลับ (ODS) และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเอกสารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศศูนย์ผ่าตัดวันเดียวกลับ (ODS) และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานเอกสารทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

Pr545455