ประกาศศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเอกสารทั่วไปและตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) และศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 

  • ตำแหน่ง พนักงานเอกสารทั่วไป
  • ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองและการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ