ประกาศศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 800 บาท

 

(แก้ไข) ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข