ประกาศศูนย์วิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2

ประกาศศูนย์วิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2

 

ประกาศศูนย์วิจัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ