ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล จ้างเหมาบริการ