ประกาศหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก กลุ่มงานศัลยกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ประกาศหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก กลุ่มงานศัลยกรรม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 

66 8 31ประกาศรับสมัครนักเทคโน (รายวัน)