ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมมิกาวาส รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมมิกาวาส

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1.ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-009900  ต่อ 4621

 

Prkkh