ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น 2 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

Kkh2 O8o5o6