ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1(จพ.พัสดุ จพ.การเงินฯ