ประกาศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท

ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-009900 ต่อ 1474

 

Pr9999