ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  รายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่ง เภสัชกร                                จำนวน 6 อัตรา  อัตราจ้างวันละ 1,200 บาท
  2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม         จำนวน 7 อัตรา  อัตราจ้างวันละ 600 บาท
  3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา          จำนวน 1 อัตรา  อัตราจ้างวันละ 400 บาท

การรับสมัคร

ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  1. พนักงานประจำห้องยา เปิดรับสมัครวันที่ 17-27 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
  2. เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคัดเลือก ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น ไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปรับสมัครนอกสถานที่  และไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัครเข้าทำงานใดๆ ทั้งสิ้น

 

Kkh888