ประกาศ จากกลุ่มงานศัลยกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศ จากกลุ่มงานศัลยกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ เอกสารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ให้ผู้ที่มีรายชื่อ (ตามเอกสารที่แนบ)  เข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566   ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม ชั้น 2 อาคารคุณากรปิยชาติ  โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Kkh555