ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

สอบวันที่ 3 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

Kkhpr2525