ภาพที่ 5

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

> 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ผูัสนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2565 !!!!!

  1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  5. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  6. ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ   จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป