ยกเลิกประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ยกเลิกประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับระเบียบ/วิธี และขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

จึงขอยกเลิกประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ

 

Kkh44555