ยกเลิกรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ระ