ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ทักษะ สมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ทักษะ สมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป