รับย้าย รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล