รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

รับย้ายโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ใบขอย้าย สป

ใบขอโอน (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)