รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ