รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 800 บาท

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัคร นวก.ส