รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 900 บาท

Untitled 20230628 135543