ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

!!!! สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 เท่านั้น !!! 

*****ต้องการสมัครสอบคัดเลือกไปที่ เมนู สมัครงานออนไลน์  https://www.kkh.go.th/hrm/****

ประกาศรับสมัครข้าราชการ