รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ นักรังสีการแพทย์