รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครข้าราชการ