รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

…….รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป…..

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข