รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  1. ตำแหน่งวิศวกร  จำนวน  1  อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 4 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป  จำนวน 3 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 4 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป