รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565
           ด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าCUPโรงพยาบาลขอนแก่นมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท
https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2022/06/kkh02.06.2565.pdf