รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 900 บาท

 

KKH.252525