รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ประกาศกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

Kkh.15.5.65