รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นายช่างเทคนิค และนักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป !!

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์  จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม 2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ