กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศจากกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น  เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น  ประจำปี 2565  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา  ค่าจ้าง  900 บาท / วัน

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน  อาคารแพทย์แผนไทย  ชั้น 2 โรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน 2565  ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 043-009900  ต่อ  3762

Kkh13.06.65