รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 

ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี