รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น  รายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่ง ผู้จัดการระบบ Logistic จำนวน 1 อัตรา     ค่าจ้าง  เวรละ 500 บาท
  2. ตำแหน่ง พนักงานชงเครื่องดื่ม  จำนวน  1 อัตรา    ค่าจ้าง  เวรละ 350 บาท
  3. ตำแหน่ง แคชเชียร์                       จำนวน  1  อัตรา    ค่าจ้าง  เวรละ  350 บาท

 

การรับสมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานธุรการทั่วไป) ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  โทร 043-009900  ต่อ 1259   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

 

Kkh2222