รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ระดับชำนาญการพิเศษ