รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำพแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินระดับชำนาญการพิเศษ