รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน