รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 จพ.พัสดุและ จพ.การเงิน