รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2

      พนักงานราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการครั้งที่ 1