รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ