ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

!! ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม !!

ประกาศ