รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคปฏิบัติการ ชำนาญการ