รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

….รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป….

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 

บัญชีรายชื่อ