ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

>> ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ