รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับจัดสรรคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ประกาศกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับจัดสรรคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ  มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Prkkh5858