รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 น. (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Llkkk