รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักจัดการงานทั่วไป (รายวัน)